Kõvasulamite keevitamine

Kõvasulamite keevitamineKõvasulamite valik ja nende pealekeevitamine

Kulumise liigid on abrasioon, löök, korrosioon, temperatuur, errosioon ja kavitatsioon.

Pindade kulumist põhjustavad tegurid toimivad, kas üksikuna (näit. metallide korrosioon) või gruppidena (näit.löök ja abrasioon).

Seetõttu tuleb kõvasulami tüübi valikus kindlasti arvestada tema vastupanuvõimet antud mõjurite suhtes.

Õigesti teostatud valik ja pealekandmise protsessi läbiviimise professionaalsus kindlustavad remonditavate seadmete tööea pikenemise mitmeid kordi.

Tööks ettevalmistusprotsess jaguneb põhimõtteliselt kolmeks:

  1. Keevitatava metalli keevitatavuse kontroll e. millise metalliga on tegemist.
  2. Kõvasulami tüübi valik e. lähtudes algandmetest, mis põhjustvad kulumise.
  3. Sobiva keevitusmeetodi valik.

Lisatud tabelis on ära toodud mõned kõvasulamite vastupanuvõime löökidele ja abrasioonile

Jrk.nr Materjal Abrasioonikindlus Löögikindlus
1. E350Kb madal hea
2. Cronimangan keskmine väga hea
3. E60 keskmine hea
4. Metadur55 hea keskmine
5. Metadur63 / 100 väga kõrge keskmine
6. Metadur64 / 150 ekstra kõrge madal
7. Extrem ekstra kõrge madal
8. Metadur71 / Ultra III ekstreemselt kõrge madal

Valida on erinevate keevitusmeetodite vahel:

  • Elektrood keevitamise eeliseks on tema mobiilsus ja võimalus katta pindu asendis keevitamisel. Puuduseks on madal kasutegur, mis tuleneb madalast tootlikusest e. 1-5 kg/h. Suur segunemine põhiainega ehk kuni 20-30%, mistõttu peab keevitama 1-2 kihti. Keevitamiseks sobivad langevat karakteristikut omavad seadmed. Sobib väiksemate pindade katmiseks. Kasutegur 65%.
  • MIG keevitamise eeliseks on suur tootlikus 5-15 kg/h. Puuduseks väiksem mobiilsus ja suur segunemine põhiainega e. 20-30% Kasutegur 95%.
  • OA (open arc) ehk täidistraat keevitamise eeliseks on see, et ei ole vaja kasutada kaitsegaase, mistõttu saab keevitada õues. Kõrge tootlikkusega e. 6-16 kg/h. Puuduseks suur segunemine. Kasutegur 85%.
  • TIG keevituse puhul on tema eeliseks see, et on võimalik keevitada peale õhukestele detailidele näit. lõiketeradele. Madal segunemine, suurepärane pinnakvaliteet ning mehhaniseerituna suur tootlikus 5-10 kg/h. Puuduseks on kallite seadmete vajalikkus ning madal tootlikus käsitsi keevitamisel 0,5-2,5 kg/h. Kasutegur 100%.
  • Gaaskeevituse eeliseks on madal segunemine alla 5%. Sile ja tasane pind. Võimalus teostada ühe ja sama seadmega nii ette, kui ka ja järelkuumutust. Võimalus rikastada pinda süsinikuga, mis on vajalik wolframkarbiide sisaldavate materjalide ning stelliitide keevitamisel. Puuduseks madal tootlikus ning samuti nõuab häid ametioskusi. Kasutegur 100%.

 

Enim kasutatavad kõvasulam-materjalid

Kõvasulamite keevitamineE 350 Kb – Kõvasulam rullikute ja rööbaste katmiseks. Erinevalt teistest kõvasulamitest võib pinnale pealekanda erinevates asendites v.a. ülevalt alla.

Kasutuskohad: Rööpad, vagunirattad, rullikud, valtsid, võllid ning samuti kulumiskindlate terasplaatide kokkukeevitamine (OX AR 360, 450, URANUS Extra).

Cronimangan – Kõvasulam mangaanteraste katmiseks. Suurepärane vastupanuvõime löökidele. Keevis on kalestuv. Sobib samuti pinnale millele mõjub tugev surve, nagu näiteks raudtee rööpad ja ka Mn-teraste kokkukeevitamiseks. Kõvadus kalestunult 470…500 HB.

Kasutuskohad: Purustaja haamrid, raudtee rööpad, kaevemasinate koppade remont jne.

E 60 Ti / Kb – Kõvasulam abrasiivse kulumise ja löökide vastu. Kõvadus 57…61 HRc.

Kasutatakse laialdaselt kohtades kus abrasiisele kulumisele lisanduvad löögid ning korrodeeriv keskond. Sobib puiduhakkurite terade, tööriistade, lõiketerade, kopahammaste ja mangaanteraste katmiseks. Saadaval ka täidistraadina Corodur OA 600.

Metadur 64 – Kõvasulamelektrood tugeva abrasiivse kulumise ja löökide vastu kõrgetel temperatuuridel. Metadur 64 kõvasulam on mõeldud pindade kaitsmiseks eriti tugeva abrasiivse kulumise ja mõõdukate löökide vastu. Keevis sisaldab Cr-,Nb-, Mo-,W- ja V-karbiide, mis taluvad hästi lööke ja temperatuure.

Hea vastupanuvõime liiva, betooni. turba, koksi, puiduhakke kulutava toime vastu. Suure Cr ja Mo sisalduse tõttu on keevis vastupidav ka eriti raskes korrodeeruvas keskkonnas. Suurim kasutustemperatuur kuni 600 °C. Kõvadus: 62…65 HRC; 2200…2700 HV.

Kasutuskohad on labade ja koppade servad, transporditeod, sõelad, asfaldimasinate detailid, kõrgetel temperatuuridel töötavad seadmed, keemiatööstuse seadmed jne. Saadaval ka täidistraadina Corodur OA65.


Weldest OÜ
Tel: +372 656 3147
Fax: +372 656 3145
Email: weldest(at)weldest.ee
Gsm: +372 503 6186
Gsm: +372 503 6187
Aadress:
Laki 16-306, Tallinn
Estonia 10621