Teraste keevitamine

Teraste keevitamineRaskesti keevitatavate teraste keevitamine

Teraseid, millede süsiniku sisaldus on üle 0,3%, on raskesti keevitatavad terased. Legeerivate ainete nagu Cr, Ni, Mo olemasolu neis terastes (tööriista terased jms) raskendab nende keevitamist veelgi. Neid teraseid keevitades tekivad keevisõmblusse ja tema kõrvale nn. üleminekutsooni praod (külmpraod), mille tulemusena toimub murdumine keevisõmbluse juures.

1. KUUMKEEVITAMINE – Et ära hoida pragude tekkimist, tuleb keevitada selliseid teraseid ettekuumutusega. Ettekuumutuse temperatuuri võib välja arvutada järgmiselt: T ek. = C% x 1000 °C – 200 °C, kus T ek. -ettekuumutuse temperatuur, C% -süsiniku sisaldus keevitatavas materjalis.

2. KÜLMKEEVITAMINE – Suuremate detailide puhul ja kohtades, kus puudub ettekuumutamise võimalus on võimalik keevitada neid materjale külmalt või kasutades madalamat ettekuumutus temperatuuri (tööriistateraste puhul). Selleks sobivad austeniitsed ja austeniit-ferriitsed keevituselektroodid nagu METALLOGEN Croni 29/9S, 4370 Ti, 4370 Kb, Cronimo Ti, Nicro Mn.

Austeniit ja austeniit-ferriitsete lisaainete eeliseks on see:

  • kogu vesinik, mis tuleb niisketest elektroodidest ja õhust, lahustub austeniidis s. t. keevises eneses
  • austeniitse keevituslisaaine põhimetalli segunemisena ei teki karastunud ehk martensiitset üleminekutsooni keevise kõrvale
  • nende keevis on sitke ja tugev.

Tekkinud sisepingetest võib keevitatud detaile vabastada, kuumutades neid temperatuurini 550-600 °C (temperatuuri tõus mitte kiiremini kui 200 °C/h). Hoida antud teperatuuril sõltuvalt keevitatava detaili paksusest (mitte vähem kui 30 min.) millele järgneb aeglane jahutamine.

Raskesti keevitatavate teraste keevitamineEnim kasutatavad keevitusmaterjalid raskestikeevitatavatele terastele:

Croni 29/9 S – Croni 29/9 S spetselektrood sobib kõikide raskesti keevitatavate teraste külmalt liitmiseks ja pealekeevitamiseks, kus süsiniku sisaldus on kuni 0,7 %. Sobib mangaan-, tööriista-, roostevaba-, jt terastest detailide keevitamiseks. Samuti võib kokku keevitada eritüüpi metalle. Keevis on austeniit-ferriitne, roostevaba ja kuumuskindel kuni 1000 °C.

KASUTUSKOHAD: hammasratta hammaste ja kulunud laagripesade taastamine, karastatud võllide ja detailide remont, erinevate stantside ja nende terade taastamine, musta- ja roostevabade teraste liitmine jne. Saadval keevituselektrood ja täidistraat.

4370 Ti / 4370 Kb – Erielektrood metall-metall kulumisest tingitud pindade taastamiseks. Kalestuv. Kasutatakse ka kõvasulamite alla vahekihiks, kus ta hoiab ära karastusstruktuuride ja pragude tekkimise. Sulam on roostevaba ja temperatuurikindel kuni 900 °C.

KASUTUSKOHAD: Võllide, liigendite, valtside remont. Ketirataste kulunud hambakülgede pealekeevitamine, trossirataste tööpindade taastamine. Musta ja roostevaba terase liitmine. Kõvadus 200…400 HB. Saadval ektroodina ja MIG traadina.

4829 MoTi – Keevituselektrood musta ja roostevaba terase liitmiseks. Kasutatakse samuti roostevabade compound-teraste keevitamisel. Happekindel ja kuumuspüsiv kuni 1100 °C.


Weldest OÜ
Tel: +372 656 3147
Fax: +372 656 3145
Email: weldest(at)weldest.ee
Gsm: +372 503 6186
Gsm: +372 503 6187
Aadress:
Laki 16-306, Tallinn
Estonia 10621