Malmi keevitamine

Malmi keevitamineMalmid sisaldavad keskmiselt 2-5 % süsinikku ning palju fosforit ja väävlit, mistõttu nad on raskesti keevitatavad materjalid.

Malmide keevitamisel kasutatakse kolme põhilist keevitamise moodust:

1. KUUMKEEVITAMINE – materjal kuumutatakse ette 500-700 °C keevitus sooritatakse kas räbustikattega gaaskeevitustraadiga võielekterkaarkeevitamisega, kasutades elektroodi. Väga energia ja töömahukas meetod, mis nõuab eriseadmeid.

2. POOLKUUMKEEVITAMINE – materjal kuumutatakse ette 200-350 °C misjärel keevitus toimub FeNi60, Ni(-) lisaaine abil.

3. KÜLMKEEVITAMINE – kõige enam levinud meetod. Materjale ette ei kuumutata. Keevitamiseks sobib FeNi60 elektrood või täidistraat.

Õliste malmide puhul Ni(-). Selle meetodi põhiideeks on vältida keevitatavate detailide ülekuumenemist, s.t. detaili tuleb keevitada nii, et keevitatav detail oleks võimalikult jahe. Ülekuumenemine põhjustab pragude tekkimise.

Selleks tuleb järgida järgmisi nõuandeid:

  • otsitakse üles pragu ning märgitakse tema algus ja lõpp
  • prao otstesse puuritakse 3 kuni 5 mm augud
  • keevitatav koht puhastatakse mustusest ja õlist mõlemal pool pragu 20…30 mm
  • pragu avatakse faasilõike elektroodiga METALLOGEN AUSNUT S või mehaaniliselt. Teravad nurgad lihvitakse maha.
  • keevitamine sooritatakse tagurpidi samm keevitusena. Suurte materjali paksuste puhul kaetakse algul küljed ning seejärel täidetakse faaasitud osa keskelt. Korraga keevitatakse ligikaudu 1,5 x materjali paksust. Järgmine aste keevitatakse pärast seda kui eelmine on jahtunud temperatuuri alla 100 °C.

Enim kasutatavad keevitusmaterjalid malmile:

FeNi 60 – hallmalmi külmalt keevitamiseks. Keevis mehaaniliselt töödeldav. Sobib kõigi hall- ja ülitugevate malmide kokku- ja pealekeevitamiseks. Samuti sobib ta terase kokkukeevitamiseks malmiga. Kasutatakse seadmete korpuste remontiks, hammasratta hammaste ja kulunud laagripesade taastamine jms. Saadval keevituselektrood ja täidistraat.

Ni(-) / Ni(+) – keevituselektrood mis eriti hästi sobib õliste malmide kokku- ja pealekeevitamiseks.

Keevituselektrood on spetsiaalse kattega ning seega saab temaga keevitadakasutades väikeseid keevitusvoole, see tõttu kõva ning habras üleminekutsoon keevise kõrval jääb väikeseks. kasutatakse õliste ja rasvaste masinadetailide remondiks nagu karterid õlivannid jms.


Weldest OÜ
Tel: +372 656 3147
Fax: +372 656 3145
Email: weldest(at)weldest.ee
Gsm: +372 503 6186
Gsm: +372 503 6187
Aadress:
Laki 16-306, Tallinn
Estonia 10621